Diensten

DIENSTEN

10Forward biedt een totaaloplossing: wij kunnen u op verschillende manieren helpen met de inrichting van uw processen, systemen en (flexibele) personeelsbezetting. Onze oplossingen worden altijd voor u en uw specifieke situatie op maat gemaakt.

Recruitment/Werving & Selectie
Werving en selectie is het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten voor een bepaalde functie. Dit houdt in dat wij het gehele proces van de werving en de selectie van u overnemen. We hebben een grote database met gemotiveerde kandidaten die ook uitvoerig testen op hun competenties en capaciteiten. Om ons van de kwaliteiten van onze professionals te verzekeren, gebruiken wij onder andere de DISC-methode in het recruitment proces. Deze methode maakt het mede voor ons mogelijk om vaardigheden en persoonlijkheid van kandidaten te testen.

Consultancy
Wij hebben ervaren projectmanagers in dienst en in ons netwerk die wij toewijzen aan uw project. Onze consultants voeren eerst een Quickscan uit; dit houdt in dat wij met u in gesprek gaan over de knelpunten waar uw organisatie tegenaan loopt en wat opgelost dient te worden. Een Quickscan geeft een goed en snel overzicht van uw portfolio om risico’s en hiaten in kaart te brengen. Door hun expertise zijn zij snel in staat de benodigde strategische veranderingen voor te bereiden, door te voeren en succesvol binnen uw organisatie te implementeren.

Detachering
Dit houdt in dat de professional bij ons in dienst is en blijft, maar voor de duur van uw project binnen uw organisatie werkzaam is. Detachering vindt meestal plaats op projectbasis. De gedetacheerde professional is bij ons in loondienst en u huurt in feite de gedetacheerde kracht van ons voor een bepaalde periode. Detacheren kan plaats vinden op individuele basis of op groepsbasis. Wij leveren die ene professional die u nodig heeft gedurende een vaste periode of een compleet team van diverse specialisten.

Detavast
Een detavast-constructie is een nieuwe vorm van detacheren waarbij het traditionele detacheren wordt gecombineerd met werving en selectie. De werknemer start binnen uw organisatie aan een vooraf overeengekomen detacheringsperiode. Na deze periode van detachering is er mogelijkheid tot een overname van de werknemer. Deze (eventuele) overname is kosteloos en vastgelegd in de detacheringsovereenkomst. Kortom, een verlengde proefperiode. Dit voorkomt dat u achteraf voor verrassingen komt te staan en geeft u meer flexibiliteit en zekerheid.

Outsourcing
U kunt ook (een deel) van een afdeling aan ons outsourcen. Wij assisteren gedurende de implementatie van een project wanneer u besluit te centraliseren of juist te decentraliseren. Wij adviseren u zelfs bij het maken van een keuze voor de meest geschikte externe service provider.

Payrolling
Met een payroll-constructie nemen wij uw personeel op papier in dienst en worden hiermee juridisch werkgever en nemen meteen de arbeidsrechtelijke risico’s over. Dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot ons dienstenpakket behoren.

Missie

Wij helpen organisaties te verbeteren door vanuit meerdere perspectieven te kijken.

Focus

Elke organisatie heeft zo nu en dan een frisse blik nodig om zich te heroriënteren.

Advies

Onze consultants hebben praktijkervaring en zijn persoonlijk betrokken.

10Forward to the point

Transparant

Open

B2B en B2C

DISC-test

Gedreven

Betrokken

Sociaal

Quickscan

Betrouwbaar

Persoonlijk

Praktijkervaring

Adviseur

Sparring partner

Innovatief

Deskundig

Professioneel

Flexibel

Tailormade

Specialist

Informeel

Enthousiast

“If you change the way you look at things,
the things you look at change”
– Wayne Dyer